В Бояна започна Балканска конференция за регионално сътрудничество

В Бояна започна Балканска конференция за регионално сътрудничество

04 ноември 2007 | 23:12
Балканска конференция на тема “Регионалното сътрудничество - политика за устойчиво развитие на Балканите в контекста на разширение на Европейския съюз” започна в резиденция “Бояна”. Идеята на форума е да бъде споделен българският опит в подготовката за членство в Европейския съюз, както и в преговорния процес по Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти” и заедно с това да се постави началото на съвместно сътрудничество между страните от Балканския регион, каза в приветствието си при откриването министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски. Той подчерта, че всички участници ще имат възможност да представят своите виждания за бъдещето на Балканския регион в контекста на политиката за устойчиво развитие на европейския континент и интеграцията на страните ни в ЕС. Конференцията е в рамките на проект на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, финансиран по Работната програма за 2004 г. на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз. В работата на форума участват г-н Любомир Янев, министър на околната среда и физическото планиране на Република Македония, г-н Рууд Ван Енк, ръководител на отдел “ФАР и ИСПА” в Делегацията на ЕК в Република България, г-жа Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите на България, заместник - министри, експерти. Целта на форума е балканските страни да обединят усилията си за развитие на регионалното сътрудничество, чрез което ефективността на усвояването на помощта от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС значително ще се повиши. По време на конференцията представителите на България, Македония, Сърбия и Черна гора, Румъния и Гърция ще представят в доклади своята политика за регионално развитие, основаваща се на приетите от правителствата национални стратегии в тази област или добри практики, които биха могли да бъдат приложени и в съседните страни. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb
  • Прикачени файлове (3)
    Политиката за регионално развитие и сътрудничество, г-н Любомир Янев - министър на околната среда и физическото планиране на Република Македония
    Стратегическото планиране – предпоставка за създаване на устойчиво развитие, г-н Явор Стоянов, МРРБ
    Регионалната политика на България и принципите на устойчивото развитие в процеса на присъединяване към ЕС, г-н Белин Моллов, заместник МРРБ
Прикачени файлове (3)