ВАЖНО!Предстои подписване на договор „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”

ВАЖНО!Предстои подписване на договор „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”

31 юли 2012 | 19:22

На 6 август 2012 г., понеделник, от 10:30 ч. в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР г-жа Деница Николова и кметът на община Русе Пламен Стоилов ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ по проект за интегриран градски транспорт на град Русе.

Общата стойност на договора възлиза на 29 379 323,89 лв., от които 26 011 937,93 лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ по линия на ОПРР (от тях 22 110 147,24 лв се предоставят от  Европейския фонд за регионално развитие) и 3 367 385,96 лв са собствен принос на бенефициента.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на схема BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът включва следните компоненти:
 Електронна система за таксуване на пътниците
 Система за контрол и управление на обществения транспорт и електронни информационни табла
 Улесняване на достъпа на обществения градски транспорт по бул. Цар Освободител
 Изграждане на подлез при ж/п линията за свързване на кв.Родина с центъра
 Подобряване достъпността до ОГТ в кв. Чародейка
  Изграждане на велоалеи
 Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и контактна мрежа
 Подобряване достъпа до спирките на ОГТ и безопасността за пешеходци и велосипедисти на бул. България.

 

mrrb