Встъпителна конференция по Tуининг проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Встъпителна конференция по Tуининг проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

04 ноември 2007 | 23:12
Встъпителна конференция по Туининг проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция Formez към Кабинета на италианския министър-председател ще се проведе утре, 19 април 2005 г. в Гранд Хотел “България”. Темата на конференцията е подготовката на централните и регионални структури на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за управление на програми и проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Акцент на конференцията ще бъдат въпросите, свързани с регионалната политика и Структурните фондове през периода 2007-2013, италианският опит в институционалното изграждане и укрепване на административния капацитет за използване на структурните фондове, подготовката и политиката за регионално развитие в България. Проектът е на обща стойност 1,9 млн. евро, финансира се от Националната програма ФАР 2003 и се изпълнява в партньорство с Агенция “Formez” към кабинета на италианския министър-председател. Целта на проекта е да се подпомогне Министерството на регионалното развитие и благоустройството в укрепването на административния капацитет за усвояване на Структурните фондове на Европейския съюз. Министерството е определено за бъдещ Управляващ орган на Националната оперативна програма “Регионално развитие”, по линия на която ще бъдат отпускани финансови средства за регионално развитие в периода след присъединяването. Сред лекторите на конференцията са представители на Агенция “Формез”, на Италианското министерство на финансите и икономиката, на Делегацията на Европейската комисия в България и др. От българска страна ще участват зам.-министрите на регионалното развитие и благоустройството – Хасан Хасан и Белин Моллов, областни управители, експерти от други министерства, неправителствени организации. На конференцията ще присъстват и представители на кабинета на италианския министър-председател и от посолството на Република Италия в България. В програмата на конференцията е предвидена и Кръгла маса: “Институциално изграждане и програмиране в контекста на новите регламенти – опитът на страните членки”. Дирекция “Връзки с обществеността и международна де
  • Прикачени файлове (1)
    ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект “Подготовка на централните и регионални структури на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за управление на програми и проекти от типа на Европейския Фонд за Регионално Развитие”.
Прикачени файлове (1)