ЮЦР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана териториална стратегия (ИТСР) на Южен централен регион (ЮЦР) за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

ЮЦР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана тери

13 януари 2021 | 17:07
  • Прикачени файлове (2)
    ЮЦР - съобщение - задание ЕО
    ЕО на ИТСР на ЮЦР - Задание за обхват и съдържание
Прикачени файлове (2)