ЮИР - Доклад за екологична оценка

ЮИР - Доклад за екологична оценка

05 февруари 2021 | 14:18
  • Прикачени файлове (4)
    Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за ЕО – ЮИР
    Доклад за ЕО на ИТСР – ЮИР
    ИТСР и Приложения - ЮИР
    Приложения към Доклад за ЕО - ЮИР
Прикачени файлове (4)