ЮИР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана териториална стратегия (ИТСР) на Югоизточен регион (ЮИР) за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

ЮИР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана тери

13 януари 2021 | 17:00
  • Прикачени файлове (2)
    ЮИР - съобщение - задание ЕО
    ЕО на ИТСР на ЮИР - Задание за обхват и съдържание
Прикачени файлове (2)