ЮЗР - Доклад за екологична оценка

ЮЗР - Доклад за екологична оценка

05 февруари 2021 | 14:15
  • Прикачени файлове (4)
    Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за ЕО – ЮЗР
    Доклад за ЕО на ИТСР – ЮЗР
    ИТСР и Приложения - ЮЗР
    Приложения към Доклада за ЕО - ЮЗР
Прикачени файлове (4)