Закон за държавната собственост. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Закон за държавната собственост. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

08 декември 2023 | 10:41

Закон за държавната собственост - изм. ДВ. бр.102 от 8 декември 2023 г.

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - изм. и доп. ДВ, бр. 55 от 15 Юли 2022 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Закон за държавната собственост
    Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
Прикачени файлове (2)