Закон за движението по пътищата. Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата

Закон за движението по пътищата. Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата

08 декември 2023 | 18:00

Закон за движението по пътищата - изм. ДВ. бр.102 от 8 декември 2023 г.

Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата - изм. ДВ. бр.107 от 29 декември 2023 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Закон за движението по пътищата
    Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
Прикачени файлове (2)