Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за кадастъра и имотния регистър

25 януари 2023 | 11:00

изм. и доп. ДВ, бр. 8 от 25 януари 2023 г.

  • Прикачени файлове (1)
    Закон за кадастъра и имотния регистър
Прикачени файлове (1)