Закон за местните данъци и такси

Закон за местните данъци и такси

22 декември 2023 | 18:00

изм. и доп. ДВ. бр.106 от 22 декември 2023 г.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Закон за местните данъци и такси
Прикачени файлове (1)