Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за местното самоуправление и местната администрация

02 февруари 2021 | 18:00

В сила от 17.09.1991 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.77 от 17 септември 1991г., изм. ДВ. бр.24 от 14 март 1995г., изм. ДВ. бр.49 от 30 май 1995г., изм. ДВ. бр.65 от 21 юли 1995г., изм. ДВ. бр.90 от 24 октомври 1996г., доп. ДВ. бр.122 от 19 декември 1997г., изм. ДВ. бр.33 от 24 март 1998г., изм. ДВ. бр.130 от 5 ноември 1998г., изм. ДВ. бр.154 от 28 декември 1998г., доп. ДВ. бр.67 от 27 юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 август 1999г., изм. ДВ. бр.26 от 29 март 2000г., изм. ДВ. бр.85 от 17 октомври 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 януари 2001г., доп. ДВ. бр.28 от 19 март 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 април 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 декември 2002г., изм. ДВ. бр.69 от 5 август 2003г., изм. ДВ. бр.19 от 1 март 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 19 април 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г., изм. ДВ. бр.69 от 25 август 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 27 юли 2007г., изм. ДВ. бр.63 от 3 август 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 юни 2008г., изм. ДВ. бр.108 от 19 декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 януари 2009г., изм. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 юни 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 юни 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 февруари 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 януари 2011г., изм. ДВ. бр.32 от 19 април 2011г., изм. ДВ. бр.36 от 10 май 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 юли 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 март 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 юни 2016г., доп. ДВ. бр.51 от 5 юли 2016г., доп. ДВ. бр.9 от 26 януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 12 декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018г., изм. ДВ. бр.21 от 9 март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 юни 2018г., изм. ДВ. бр.79 от 8 октомври 2019г., изм. ДВ. бр.44 от 13 май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 декември 2020г., изм. ДВ. бр.9 от 2 февруари 2021г.

  • Прикачени файлове (1)
    Закон за местното самоуправление и местната администрация
Прикачени файлове (1)