Закон за обществените поръчки. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Закон за обществените поръчки. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

30 декември 2023 | 22:00

Закон за обществените поръчки - изм. и доп. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2023 г.

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки - доп. ДВ. бр.25 от 17 март 2023 г.

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Закон за обществените поръчки
    Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Прикачени файлове (2)