Закон за обществените поръчки. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Закон за обществените поръчки. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

20 октомври 2023 | 18:00

Закон за обществените поръчки - изм. и доп. ДВ. бр.88 от 20 октомври 2023 г.

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки - доп. ДВ. бр.25 от 17 март 2023 г.

  • Прикачени файлове (2)
    Закон за обществените поръчки
    Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Прикачени файлове (2)