Закон за опазване на земеделските земи. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Закон за опазване на земеделските земи. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

22 декември 2023 | 18:00

Закон за опазване на земеделските земи - изм. и доп. ДВ. бр.106 от 22 декември 2023 г.

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - изм. ДВ, бр. 53 от 8 юли 2022 г.

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Закон за опазване на земеделските земи
    Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Прикачени файлове (2)