Закон за опазване на земеделските земи. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Закон за опазване на земеделските земи. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

23 декември 2022 | 10:00

Закон за опазване на земеделските земи - изм. ДВ, бр. 102 от 23 декември 2022 г.

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - изм. ДВ, бр. 53 от 8 юли 2022 г.

  • Прикачени файлове (2)
    Закон за опазване на земеделските земи
    Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Прикачени файлове (2)