Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Правилник за прилагане на закона

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Правилник за прилагане на закона

23 декември 2022 | 10:00

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 23 декември 2022 г. 

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - изм. ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г.

  • Прикачени файлове (2)
    Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
    Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Прикачени файлове (2)