Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Правилник за прилагане на закона

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Правилник за прилагане на закона

08 декември 2023 | 14:00

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - изм. ДВ. бр.102 от 8 декември 2023 г.

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - изм. ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г.

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
    Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Прикачени файлове (2)