ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи

08 септември 2020 | 09:29

изм. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г.

  • Прикачени файлове (2)
    Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
    ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
Прикачени файлове (2)