Закон за управление на етажната собственост

Закон за управление на етажната собственост

17 февруари 2021 | 18:00

изм. ДВ. бр.14 от 17 февруари 2021 г.

  • Прикачени файлове (5)
    Закон за управление на етажната собственост
    Образец Правилник за вътрешен ред
    Образец за Книга на етажна собственост
    Образец Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците
    Заповед
Прикачени файлове (5)