Закон за управление на етажната собственост

Закон за управление на етажната собственост

29 септември 2023 | 18:00

изм. и доп. ДВ, бр.82 от 29 септември 2023 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (7)
    Зaкон за управление на етажната собственост
    Заповед за утвърждаване
    Образец Правилник за вътрешния ред
    Образец ежемесеч отчет приходи и разходи
    Образец на декларация за вписване в Книга на ЕС
    Споразумение СС
    Образец на Книга на етажната собственост
Прикачени файлове (7)