Закон за устройство на територията

Закон за устройство на територията

20 януари 2023 | 15:04

изм. и доп. ДВ, бр. 6 от 20 Януари 2023 г.

  • Прикачени файлове (1)
    Закон за устройство на територията
Прикачени файлове (1)