Закон за устройство на територията

Закон за устройство на територията

13 октомври 2023 | 18:00

доп. ДВ. бр.86 от 13 октомври 2023 г.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Закон за устройство на територията
Прикачени файлове (1)