Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Правилник за прилагане на Зако

23 декември 2022 | 12:00

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд - изм. ДВ, бр. 102 от 23 декември 2022 г.

Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд - изм. ДВ, бр. 62 от 4 август 2009 г.

  • Прикачени файлове (2)
    Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
    Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Прикачени файлове (2)