Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Правилник за прилагане на Зако

08 декември 2023 | 17:00

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд - изм. ДВ, бр.102 от 8 декември 2023 г.

 

Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд - изм. ДВ, бр. 62 от 4 август 2009 г.

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
    Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Прикачени файлове (2)