Заместник-министър Ангелина Бонева стартира от Русе първия съвместен информационен ден по процедурата за кандидатстване с Интегрирани териториални инвестиции

Заместник-министър Ангелина Бонева стартира от Русе първия съвместен информационен ден по процедурата за канди

14 юли 2023 | 18:00

Близо 200 участника от Северен централен и Северозападен регион за планиране се включиха в събитието

 

„Неслучайно стартираме информационната кампания за кандидатстване с Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) от северните региони в страната. Целта ни е да подпомогнем най-нуждаещите се територии, за да успеят да догонят, а защо не и да изпреварят останалите през новия програмен период“. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) Ангелина Бонева. „Над 50% от средствата по програмата са предвидени за интегрирани териториални инвестиции в Северна България и в изпълнение на новия регионален подход“, допълни тя.

Механизмът за изпълнение на интегрираните териториални инвестиции и новият регионален подход бяха представени от експерти от Управляващия орган на ПРР. Различните възможности за комбиниране на идеи, включващи мерки за разрешаване на регионални ключови проблеми, бяха посочени като добри примерни концепции за ИТИ. В тяхното разработване и изпълнение трябва да участват като партньори представители на национални институции и местни общности, бизнеса, неправителствени организации, научни среди, гражданско общество. Обединяването на усилията на всички партньори и активното им ангажиране в процеса е ключово за постигане на успех на новата регионална политика, подчерта Ивайло Стоянов – началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в министерството.

Всички концепции трябва да отговарят на утвърдените Единни указания за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и да бъдат подадени през електронната система ИСУН по отворената в момента процедура за кандидатстване.

Единните указания са разработени съвместно от Управляващите органи на 6-те програми за споделено управление на европейски средства в България през програмния период 2021-2027 г., които ще участват във финансирането и изпълнението на новия регионален подход. Това са Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г., Програма „Образование“ 2021-2027; Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Водещата програма по прилагане на новия подход ИТИ, съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), е Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.

По време на дискусията в информационния ден бяха уточнени детайлите, свързани с етапите за кандидатстване, изискванията за подготовка на концепции за ИТИ, които да участват в процедурата за подбор на регионално ниво, съответствието с нормативните стратегически документи и др. След приключването на процедурата за подбор на концепции за ИТИ предстои разработване на изисквания и правила за подготовка, подаване, оценка, предоставяне на финансиране и изпълнение на конкретните проектни предложения, включени в класираните концепции. Те ще бъдат предмет на отделни Насоки за кандидатстване, разработени от съответните Управляващи органи на участващите програми, стана ясно още по време на събитието.

Съвместният информационен ден е първият от поредицата събития, планирани в информационната кампания „Готови ли сте за ИТИ?“, която се провежда от УО на ПРР 2021-2027 г. за всички региони в страната. На 18.07.2023 г. ще се проведе онлайн съвместен информационен ден за заинтересованите страни от Североизточен регион (СИР). На 21.07.2023 г. е планирано провеждането на присъствен информационен ден в град Бургас за Югоизточен регион (ЮИР). На 26.07.2023 г. кампанията завършва със съвместен информационен ден за представителите на Южен централен и Югозападен регион за планиране.

Повече информация за ПРР 2021-2027 г. и интегрираните териториални инвестиции можете да откриете на https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/iti/iti.funding.opportunities и на сайта на МРРБ - https://www.mrrb.bg/.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството