Обяви
Полезна информация
Обяви
30 декември 2020 | 16:38
Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел н...

03 декември 2020 | 12:49
Обявление за отчуждение на имоти - частна собственост в землището на село Волуяк

04 ноември 2020 | 16:46
Обявление за стартиране на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрира...

30 октомври 2020 | 13:00
Обявление за отчуждаване на частни имоти в с. Обручище, община Гълъбово, за развитие на дейностите пред р...

Виж всички
Полезна информация
16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
13 януари 2021 | 17:07
ЮЦР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана...

13 януари 2021 | 17:03
СЦР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана...

13 януари 2021 | 17:00
ЮИР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана...

13 януари 2021 | 16:57
СИР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана...

Виж всички
Нормативни актове
14 декември 2020 | 11:53
Наредба № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, пр...

27 октомври 2020 | 19:00
Закон за устройство на територията

21 октомври 2020 | 11:08
Наредба № РД-02-20-2 от 28.09.2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоа...

08 септември 2020 | 12:00
ЗАКОН за горите

Виж всички