Обяви
Полезна информация
Обяви
03 август 2020 | 12:01
Обявление за процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на о...

29 юли 2020 | 10:34
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост, за изграждане на Обект „Нов селскостопански надл...

06 юли 2020 | 15:09
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в националната експертна тематична раб...

30 юни 2020 | 16:15
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в съвместния програмен комитет за разр...

Виж всички
Полезна информация
16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
31 юли 2020 | 16:59
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпъ...

31 юли 2020 | 16:10
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/ил...

20 юли 2020 | 14:20
Проект на Наредба за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни ст...

03 юли 2020 | 14:15
Проект на Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа

Виж всички
Нормативни актове
26 юни 2020 | 17:24
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

01 април 2020 | 15:39
Съобщение за отмяна на общественото обсъждане на проекта на изменение на общия устройствен план на Община...

14 март 2020 | 13:26
ЗАКОН за обществените поръчки

13 март 2020 | 14:01
Закон за регионалното развитие

Виж всички