Обяви
Полезна информация
Обяви
18 януари 2019 | 11:45
Обявление за започнала отчуждителна процедура

14 януари 2019 | 16:54
Започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за „Път ІІ...

09 януари 2019 | 15:42
Обявена е нова покана за проектни предложения за Мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ ІІІ 2...

09 януари 2019 | 13:54
Конкурс за външни оценители за оценка на проектните предложения по Втора покана на Съвместната оперативна...

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
23 ноември 2018 | 13:39
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД – 02 – 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от када...

23 ноември 2018 | 13:36
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаванет...

16 ноември 2018 | 18:21
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се ...

16 ноември 2018 | 17:33
Проект на постановление за изменение на постановление № 293/2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа №...

Виж всички
Нормативни актове
21 декември 2018 | 09:47
Методика за приоритизиране на свлачищата в Република България

12 декември 2018 | 15:01
Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, ...

27 ноември 2018 | 16:08
Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната си...

28 септември 2018 | 15:00
ЗАКОН за пътищата

Виж всички