Започна проект по програма ФАР за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията

Започна проект по програма ФАР за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията

04 ноември 2007 | 23:12
Започна набирането на предложения по проекта на програма ФАР за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов на пресконференция днес. Проектът е на стойност 12 млн. евро и се финансира по Финансов меморандум 2005. Целта е възстановяване и подобряване на социално - икономическото развитие на районите, пострадали от наводненията през миналата година. Предвижда се да бъдат финансирани инвестиции в три направления - рехабилитация на малки местни и регионални транспортни инфраструктури, възобновяване на околната среда и подкрепа на обществени услуги. Финансиране може да бъде отпуснато за рехабилитация на общинска транспортна инфраструктура, която е значително пострадала от наводненията, поправяне на водоснабдителни системи, помпени станции, диги и други защитни съоръжения. Дейностите за възобновяване на околната среда, които могат да получат средства по проекта са свързани с канализационни и дренажни системи, възстановяване на канализация, водоснабдителни мрежи и съоръжения и системи за водопочистване, водохващания. Помощ може да бъде получена и за реконструкция и ремонт на училища, болници, дневни центрове, детски градини и ясли, пострадали от наводненията. С приоритет ще бъдат финансирани проектите, които показват значителен социален и икономически ефект в пострадалите региони, подчерта министър Гагаузов. По проекта ще могат да кандидатстват 187 общини. Списъкът е изготвен от Министерство на финансите, на базата на официалния доклад за оценка на щетите, изготвен от Агенцията за Гражданска защита към ноември 2005 г. Минималният размер на безвъзмездната помощ, която може да получи кандидат по проекта е 66 667 евро, а максималната – 400 000 евро. Крайният срок за подаване на предложенията е 20 март 2006 г. Безвъзмездната помощ може да покрива 100% от разходи за дейностите, а собственото съфинансиране от страна на кандидатите не е задължително. Максималната продължителност на проекта е до 18 месеца, като строителните дейности следва да са с продължителност не повече от 12 месеца. Това е първият проект, който се реализира по новите правила на програма ФАР, които са в сила от началото на месец февруари. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Списък на общините, които могат да кандидатстват
Прикачени файлове (1)