Започва подготовка на Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Започва подготовка на Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дуна

25 октомври 2018 | 11:11

Във връзка с предстоящото обявяване на Трета покана за проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, Съвместният секретариат на програмата стартира информационна кампания. Очаква се поканата за предложения да бъде обявена след одобрение изменение на програмата от Европейската комисия.

Процесът на кандидатстване ще се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес и подаване на Формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати.

Поканата ще бъде отворена за проектни предложения по следните специфични цели:

2.2 „Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори“;

2.3 „Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска“;

2.4 „Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации“;

3.2 „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“

Останалите специфични цели са ограничени до определени теми от тях съгласно приложената информация на страницата на програмата.

Отварянето на специфична цел 4.1 „Повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства“, зависи от одобрението на промяната на бюджета на програмата от Европейската комисия

Общият размер на финансиране по поканата ще бъде около 59 млн. евро.

Съвместният секретариат на програмата ще подпомага кандидатите при подготовка на проектните предложения чрез предоставянето на консултации в двустранни срещи и по телефона.

За сведение на потенциалните кандидати, на страницата на програмата са публикувани документите за кандидатстване, формуляр за консултация с кандидатите, информация за предстоящи събития, свързани с поканата и платформа за търсене на партньори.