Заповед № РД-02-14-25 от 20.01.2004 г. за определяне на междуведомствена комисия за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Заповед № РД-02-14-25 от 20.01.2004 г. за определяне на междуведомствена комисия за издаване на лицензи на кон

01 януари 2007 | 00:00
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Заповед № РД-02-14-25 от 20.01.2004 г. за определяне на междуведомствена комисия за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Прикачени файлове (1)