Заповед № РД-02-14-59/23.01.2018 г. за създаване на Консултативен съвет в областта на проектирането, строителството, инвестиционния процес, жилищната политика, енергийната ефективност, регионалното развитие и стратегическото планиране към министъра на рег

Заповед № РД-02-14-59/23.01.2018 г. за създаване на Консултативен съвет в областта на проектирането, строителс

05 февруари 2018 | 17:33

  

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Заповед № РД-02-14-59/23.01.2018 г.
Прикачени файлове (1)