Заповед № РД 02-14-59 от 14.01.2015 г. за определяне поименния състав на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството

Заповед № РД 02-14-59 от 14.01.2015 г. за определяне поименния състав на Съвета по регионална политика към мин

27 януари 2015 | 11:55
  • Прикачени файлове (1)
    Заповед № РД 02-14-59 от 14.01.2015 г.
Прикачени файлове (1)