Заповед № РД-02-14-90/02.02.2018 г. за определяне на поименен състав на членовете на Консултативния съвет

Заповед № РД-02-14-90/02.02.2018 г. за определяне на поименен състав на членовете на Консултативния съвет

05 февруари 2018 | 17:40
Министерство на регионалното развитие и благоустройството