Заповед № РД-02-15-95 от 04.07.2023 г. за одобряване на проект за ОУП на община Шабла, фаза окончателен проект и Правила и нормативи за прилагането на ОУП

Заповед № РД-02-15-95 от 04.07.2023 г. за одобряване на проект за ОУП на община Шабла, фаза окончателен проек

12 юли 2023 | 17:44
  • Прикачени файлове (3)
    Заповед и Документация 1 част
    Документация 2 част
    Документация 3 част
Прикачени файлове (3)