Заповед РД -02-36-861 от 23.09.2022 г. за поименен състав на Съвета по регионална политика

Заповед РД -02-36-861 от 23.09.2022 г. за поименен състав на Съвета по регионална политика

26 септември 2022 | 10:46
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Заповед
Прикачени файлове (1)