Заседание на Обществения съвет към заместник министър - председателя по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране - 9 октомври 2014г., от 14 часа

Заседание на Обществения съвет към заместник министър - председателя по икономическа политика, министър на рег

02 октомври 2014 | 18:28
mrrb
  • Прикачени файлове (6)
    Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4
    ДНЕВЕН РЕД
    Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4
    Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 21 май 2001 г (2)
    Приложение 1 към Наредба 4
    Протокол № 2 / 09.10.2014 г. от заседание на Обществения съвет
Прикачени файлове (6)