Актуализирани документи за изпълнение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво II

Актуализирани документи за изпълнение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво II

01 февруари 2012 | 00:00
  • Прикачени файлове (6)
    Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район
    Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район
    Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район
    Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2011-2013 г
    Актуализиран документ за изпълнението на Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2011-2013 г.
    Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2011-2013 г.
Прикачени файлове (6)