Новини

14.10.2014 г. Банкова сметка на МРР в БНБ
14 октомври 2014 | 15:19
01.10.2014 г. Избрани са изпълнителите за Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по проекта за гр. София
14 октомври 2014 | 15:18
23.09.2014 г. Избрани са изпълнителите на СМР по проекта
14 октомври 2014 | 15:15
18.09.2014 г. Открита е обществената поръчка за Изработване на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции
14 октомври 2014 | 15:13
17.09.2014 г. Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 103 от 7.05.2013 г.
17 септември 2014 | 16:32
11.09.2014 г. Съобщение
11 септември 2014 | 12:40
10.09.2014 г. Проект за изменение на Постановление на Министерския съвет № 103
10 септември 2014 | 15:19
10.09.2014 г. Съобщение
10 септември 2014 | 15:18
10.09.2014 г. Първите две сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ са пред въвеждане в експлоатация.
10 септември 2014 | 14:56
01.09.2014 г. Съобщение
01 септември 2014 | 13:46
29.08.2014 г. Mеждуведомствена работна среща на представители от дирекция „Обновяване на жилищни сгради“, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването
29 август 2014 | 14:07