Новини

Съобщение, 14.04.2015 г.
14 април 2015 | 11:43
Обществена поръчка за изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на седем сгради в гр. София, 09.04.2015 г.
09 април 2015 | 10:14
Oбществена поръчка за изработване на инвестиционни проекти за 58 конкретно определени обекта на територията на Южен централен район” – по обособени позиции, 08.04.2015 г.
08 април 2015 | 17:26
Отговор на запитване към дирекция "Жилищна политика", 07.04.2015 г.
07 април 2015 | 15:39
Съобщение (01.04.2015 г.)
01 април 2015 | 10:42
Съобщение, 23.03.2015 г.
23 март 2015 | 15:00
Съобщение, 19.03.2015 г.
19 март 2015 | 15:04
Съобщение, 26.01.2015 г.
26 януари 2015 | 17:25
Уведомление
08 януари 2015 | 11:14
Съобщение, 07.01.2015 г.
07 януари 2015 | 14:30
Ще бъдат подписани договорите за проектиране на 18 сгради в гр. София, 07.01.2015 г.
07 януари 2015 | 13:15
Държавата осигурява съфинансирането по проект "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
23 декември 2014 | 16:13