Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за периода 2014-2020 г. за 2015 г.

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за периода 2014-2020 г. за 2015 г.

04 юли 2016 | 12:56
  • Прикачени файлове (6)
    Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на регионалните планове за периода 2014-2020 г. - Северозападен район
    Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на регионалните планове за периода 2014-2020 г. - Югоизточен район
    Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на регионалните планове за периода 2014-2020 г. - Североизточен район
    Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на регионалните планове за периода 2014-2020 г. - Югозападен район
    Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на регионалните планове за периода 2014-2020 г. - Южен централен район
    Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на регионалния план за периода 2014-2020 г. - Северен централен район
Прикачени файлове (6)