Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие (2007-2013 г.) за 2010 година

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие (2007-2013 г.) за 2010 годин

11 юли 2011 | 00:00
     
  • Прикачени файлове (6)
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионален план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.) за 2010 г.
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2010 година
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (2007-2013 г.) за 2010 година
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013 г.) за 2010 година
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район (2007-2013 г.) за 2010 година
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2007-2013 г.) за 2010 година
Прикачени файлове (6)