Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво II (2007-2013 г.) за 2011 г.

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво II (2007

29 юни 2012 | 00:00


 

  • Прикачени файлове (6)
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.) за 2011 г.
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013) за 2011 г.
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.)
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2007-2013 г.) за 2011 г.
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2011 година
    Годишен доклад за наблюдение на актуализирания документ за изпълнението на регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г.
Прикачени файлове (6)