Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на шестте района (2007-2013 г.) от ниво 2 за 2012 г.

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на шестте района (2007-2013

26 юни 2013 | 13:33
  • Прикачени файлове (6)
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013) за 2012 г.
    Годишен доклад за наблюдение на актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г. (януари – декември 2012 г.)
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2012 г.
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2011-2013 г.) за 2012 г.
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2012 г.
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) за 2012 г.
Прикачени файлове (6)