Информационен ден по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Информационен ден по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване

18 юли 2023 | 16:48

На 18 юли 2023 г., от 10:00 часа, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) проведе информационно събитие, на което се представиха условията за кандидатстване, условията за изпълнение и начина на оценяване на проектите по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнения на инвестиции BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ (инвестицията) по Компонент 8 „Устойчив транспорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост.

Събитието се проведе онлайн през платформата Webex, като в него взеха участие над 50 представители на общини.

По време на Информационния ден бе проведена и дискусия относно възникналите от страна на бенефициентите конкретни въпроси с подготовката на предложенията за изпълнение на инвестициите.

Представената презентация е публикувана на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Презентация
Прикачени файлове (1)