Материали от заседанието на 18.09.2014 г.

Материали от заседанието на 18.09.2014 г.

19 септември 2014 | 16:42
mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Протокол от заседание на Обществен съвет - 18.09.2014 г.
    Материали за обсъждане на заседанието
    Предложение от ББАПБ
    Дневен ред
Прикачени файлове (4)