Междинен доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., приет с РМС 425 от 19.07.2019 г.

Междинен доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за период

29 юли 2019 | 16:22
  • Прикачени файлове (1)
    2018_ME_NSRR_Report
Прикачени файлове (1)