Междинни оценки на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), извършени през 2017 г.

Междинни оценки на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), извършени през 2017

21 декември 2017 | 11:37
  • Прикачени файлове (6)
    МО_РПР_СЗР_2017
    МО_РПР_СИР_2017
    МО_РПР_СЦР_2017
    МО_РПР_ЮЗР_2017
    МО_РПР_ЮИР_2017
    МО_РПР_ЮЦР_2017
Прикачени файлове (6)