Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

28 януари 2015 | 11:09

 Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата. 

mrrb
  • Прикачени файлове (3)
    Методически указания
    Брошура
    Презентация
Прикачени файлове (3)