Методика за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие. Примерно техническо задание за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие

Методика за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие. Примерно техническо задание за

02 септември 2010 | 00:00
 
  • Прикачени файлове (2)
    Методика за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие. Примерно техническо задание за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие
    Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на актуализация на областните стратегии за развитие
Прикачени файлове (2)