Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

28 февруари 2013 | 17:10

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. е приета с Решение на Министерски съвет № 696/24.08.2012 г.

  • Прикачени файлове (2)
    Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.
    Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. - резюме
Прикачени файлове (2)