Окончателно одобрение на обобщена справка за отразяване на бележките по Морския пространствен план на Република България, съгласуван със Становище № 1-1/2022 г. за екологична оценка от министъра на околната среда и водите

Окончателно одобрение на обобщена справка за отразяване на бележките по Морския пространствен план на Републик

31 януари 2023 | 12:16

На 07.06.2022 г. е издадено Становище № 1-1/2022 г. на министъра на околната среда и водите за съгласуване на екологична оценка на Морския пространствен план на Република България въз основа на решението, прието на заседанието на Междуведомствената комисия – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет на 24.02.2022 г. Съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) трябва да одобри обобщена справка за отразяване на бележките и коментарите от Становището.

Становището е публикувано на официалния сайт на МРРБ на следния линк:

https://www.mrrb.bg/bg/stanoviste-ot-mosv-s-koeto-se-suglasuva-proekta-na-morskiya-prostranstven-plan-na-bulgariya/

На 27.01.2023 г. в МРРБ постъпи писмо за окончателно приемане на обобщената справка за нанесени промени в Морския пространствен план на Република България (МППРБ) от МОСВ.

В изпълнение на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за ЕО, публикуваме приетата обобщена справка заедно с последния вариант на МППРБ с нанесени корекции и писмото от МОСВ за одобрение на справката.

  • Прикачени файлове (3)
    Окончателно становище на МОСВ
    Одобрена обобщена справка
    МППРБ записка с нанесени корекции
Прикачени файлове (3)