Предстои провеждане на втори национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020

Предстои провеждане на втори национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балка

08 февруари 2016 | 16:54
Прикачени файлове (1)

На 10 март 2016 г. в гр. София ще се проведе втори национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020 г. Място на събитието ще бъде Бест Уестърн Хотел Експо, бул. Цариградско Шосе № 149.
 

Информационният ден се организира от Управляващия орган на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с първата покана за набиране на проектни предложения по програмата.
 

Целта на семинара е да събере представители на местните, регионалните и националните публични власти, публично-правни и неправителствени организации, които да се запознаят с основните изисквания в първата покана за предложения по програмата, да дискутират ползите и да обменят нови идеи за сътрудничество по програма „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. Програмата обхваща следните два приоритета: „Предприемачество и иновации“ и „Околна среда“.
 

Поканени да участват в информационния ден са всички заинтересовани организации и институции.
 

Желаещите да участват в събитието следва да попълнят посочения онлайн регистрационен формуляр за участие За участие се допускат максимум до двама представители от дадена институция/организация. При изчерпване на капацитета на залата, регистрацията ще бъде автоматично прекратена!
 

*Попълването на формуляра за регистрация не означава неговото автоматично потвърждение. Вашето участие ще бъде потвърдено допълнително от представители на Националния орган по програмата (DMihaylova@mrrb.government.bg  и/или lkamenova@mrrb.government.bg) на посочения от Вас електронен адрес.
Работен език на семинара: презентации на английски и на български език.
За допълнителна информация относно организацията на предстоящото събитие може да се обръщате към:
Десислава Михайлова – старши експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 697, ел. поща: DMihaylova@mrrb.government.bg. и Лиза Каменова, младши експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 594, ел. поща: lkamenova@mrrb.government.bg.

Първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. (Balkan‐Mediterranean 2014‐2020, наричана още BalkanMed или BMP) е обявена с общ бюджет на поканата 20 132 788 евро.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г.
Допълнителна информация във връзка с поканата и подаването на проекти предложения, както и относно програмата за сътрудничество можете да намерите на официалната електронна страница на програмата

За информация на потенциалните кандидати по програма " Балкани-Средиземно море " 2014-2020 г. на интернет страницата на програмата е налична база данни за проектни идеи и търсене на потенциални партньори.

  • Прикачени файлове (1)
    Дневен ред за втори информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020
Прикачени файлове (1)