Презентации от първата среща на национална фокус група за намаляване на неотчетените водни количества

Презентации от първата среща на национална фокус група за намаляване на неотчетените водни количества

10 октомври 2013 | 17:58
  • Прикачени файлове (7)
    Анализ на състоянието на водата, неносеща приходи
    Загуби на вода – физически и търговски
    Клапа редуктор, който има пряко отношение към намаляване на неотчетените водни количества
    Добри практики за намаляване на загубите по водопреносната мрежа
    Нови методи за намаляване на водни загуби
    Съвременни софтуерни технологии и подходи за управление и анализи на информацията за В и К системи
    Намаляване на водата, неносеща приходи
Прикачени файлове (7)