Проект на Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“

Проект на Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на

21 февруари 2020 | 10:02

С проекта на инструкция се цели изпълнение на законовата делегация на чл. 167а, ал. 7 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), в която е предвидено, че обменът на информация, условията и редът за достъп до електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, до информационната система, създадена и поддържана от Агенция „Пътна инфраструктура“, в която се издават и съхраняват докладите за всяко установено нарушение по чл. 179, ал. 3 - 3в от ЗДвП и електронните фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в от ЗДвП и до водените от Министерството на вътрешните работи регистри се урежда с инструкция, която се издава съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

  • Прикачени файлове (7)
    Приложение № 1 към чл. 7 ал. 11
    Мотиви
    Проект на инструкция
    Приложение № 5 към чл.13 ал.2
    Приложение № 4 чл.13 ал 1
    Приложение № 3 чл.9 ал.4
    Приложение № 2 към чл 8 ал 4 (2)
Прикачени файлове (7)