Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2

Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2

18 октомври 2021 | 12:49
  • Прикачени файлове (5)
    Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2
    Екологична оценка
    Становище на МОСВ по ЕО на СЦР
    Проект на РМС_СЦР
    Северен централен регион - становище МОСВ и обобщена справка
Прикачени файлове (5)