Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2

Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2

18 октомври 2021 | 12:52
  • Прикачени файлове (5)
    Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2
    Екологична оценка
    Становище на МОСВ по ЕО на СИР
    Проект на РМС_СИР
    Свевроизточен регион - становище МОСВ и обобщена справка
Прикачени файлове (5)